Malagasy monina eto Madagasikara. Miteny Malagasy. Can also write in english and french. • Raha hanontany
Misia...